prasa

prasa_prasa

Trzecia misja polskich uczelni: Teoria i praktyka

Autor: Jolanta Buczek, Paweł Modrzynski

Polskie uczelnie mają do spełnienia trzy zadania: edukacji, badań i budowania relacji z otoczeniem. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia związane z realizacją dwóch ostatnich, z naciskiem na współpracę między uczelniami i środowiskiem. Badania rynku naukowa składa się z uniwersytetów (zasilanie), przedsięwzięć gospodarczych (popyt) i sektora regulacyjnego. Stąd prezentowane Opracowanie zawiera pierwszy krótki opis stron działających na rynku badań, uzupełnione praktycznego spojrzenia na komercjalizacji wyników badań naukowych. Autorzy przeprowadzili wywiady z wykładowców uniwersyteckich, którzy zawodowo zaangażowanych w komercjalizacji badań. Procedury wewnętrzne były analizowane, a także strategii i przepisów obowiązujących w tej dziedzinie. W wyniku tych rozmów i analizuje katalog wytworzono metod i strategii komercjalizacji badań i bariery, które hamują ten proces. Głównym wnioskiem z analizy jest to, że polska polityka nauki i rozwoju ma za zadanie pobudzenie aktywności wszystkich odpowiednich grup Zainteresowanie naukowe badania rynku, czyli podmiotów prywatnych w finansowaniu sektora R & D i motywacji uczelni, jak również. Dalsza poprawa rozwiązań legislacyjnych, edukacyjnych, finansowych i podatkowych pozostają kluczowymi wyzwaniami w Polsce.

 zobacz cały tekst