inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych jest istotnym ...

elementem rozwoju każdej firmy. Obszar tematyczny inwestycji jest różnorodny i obejmuje projekty budowlane, zakupowe czy wdrożeniowe.
Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru wariantu, harmonogramu czy przede wszystkim źródła finansowania i oszacowania ryzyka związanego z inwestycją jest kwestią kluczową.

Firma Art of Manners Consulting oferuje kompleksowe usługi obsługi procesów inwestycji, które obejmują analizy wariantowości i rentowności, przygotowywanie dokumentacji pod finansowanie zewnętrzne (biznes plany).
Firma dokonując analizy dostępnych wariantów bazuje na opracowywaniu wielokryterialnych metod oceny inwestycji, w oparciu o takie kryteria jak: parametry techniczne,

uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne oraz prawne. Przykładem wykorzystywania wielokryterialnych metod oceny wariantów inwestycji może być budownictwo energooszczędne, gdzie indywidualne uwarunkowania klimatyczne, prawno-ekonomiczne funkcjonujące w danej gminie determinuje wybór wariantu optymalnego.

oferta_inwestycje_dokumentacja

Dokumentacja

oferta_inwestycje_analizy

Analizy

oferta_inwestycje_metody_ocen

Metody oceny

więcej