doradztwo konsuling

Otoczenie, w którym obecnie działają...

podmioty gospodarcze podlega niezwykle dynamicznym zmianą. Uwarunkowania prawne, podatkowe, konkurencja, czy posiadane zasoby wewnętrzne to główni, ale oczywiście nie jedyni aktorzy biznesowego środowiska, w którym na co dzień musimy sprawnie funkcjonować. Dlatego też tak istotnie dla szybkości i trafności podejmowanych decyzji, znaczenie ma wiedza. Wiedza o otaczającym nas otoczeniu, wiedza o posiadanych możliwościach i mocnych stronach naszych firm, ale przede wszystkim wiedza na temat naszych słabości i zagrożeń. Dokonując oceny i analizując zmieniające

się otoczenie warto posiłkować się również profesjonalnym wsparciem zewnętrznym. Firma Art of Manners Consulting świadczy profesjonale usługi doradcze i consultingowe, które stanowią najszerszy zakres oferowanych usług. Firma wykonuje analizy ekonomiczne, finansowe organizacyjne zarówno całościowe, jak i poszczególnych komórek organizacyjnych, czy procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Do przedmiotu usług należy również wykonywanie analiz otoczenia, rynku, poszczególnych produktów i usług. Efektem tego obszaru działalności jest

opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstw, optymalizowanie struktur organizacyjnych, a w konsekwencji wsparcie procesów decyzyjnych Klientów. Dobór odpowiedniej struktury organizacyjnej, dostosowanej zarówno do charakteru branży, w której działa firma, skali prowadzonej działalności, jak i jej otoczenia ma kluczowe znaczenie dla efektywności działania i w konsekwencji osiągnięcia sukcesu.

oferta_doradztwo_doradztwo

Doradztwo

ekonomiczne i organizacyjne

oferta_doradztwo_HMR

HRM

oferta_doradztwo_consulting

Consulting

więcej