zespół

jola

Jolanta Buczek

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (doktor nauk ekonomicznych).
W swoim prawie 20-letnim życiorysie zawodowym pełniła funkcje kierownicze, była członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, nauczycielem akademickim i ekspertem w zakresie szkolnictwa wyższego oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Od 2008 roku zajmuje się głównie działalnością naukowo-badawczą oraz ekspercką, projektując, wdrażając i zarządzając wieloma projektami badawczymi o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym (w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Autorka kilkunastu artykułów naukowych i raportów z badań dotyczących finansowania edukacji wyższej w Polsce i w Europie oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. Wyniki swoich prac prezentowała na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół dwóch obszarów związanych bezpośrednio ze szkolnictwem wyższym, a mianowicie:
1) problematyka komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych przez uczelnie wyższe oraz identyfikacją czynników zarówno sprzyjających jak i zakłócających ten proces;
2) identyfikacją mechanizmów i źródeł finansowania szkolnictwa wyższego, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich oraz diagnozą wyzwań, jakie stoją przed władzami centralnymi w tym zakresie.

asia1

Joanna Modrzyńska

Założycielką i głównym trenerem szkoły Art of Manners jest Joanna Modrzyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, od lat specjalizująca się w tematyce związanej z protokołem dyplomatycznym oraz organizacją i funkcjonowaniem polskiej i zagranicznej służby dyplomatycznej.
Wartością dodaną do doświadczenia akademickiego jest praktyka zdobyta podczas licznych szkoleń i spotkań seminaryjnych w International School of Protocol and Diplomacy w Brukseli, Minding Manners School w Londynie czy Akademii Dyplomatycznej w Warszawie.

Joanna Modrzyńska jest również autorką książki Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u wydanej przed Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2014 r.

Kontakt
joanna.modrzynska@artofmanners.pl
+48 695 501 164

agnieszka

Agnieszka Kozak

Pracowała w prestiżowych wydawnictwach prasowych jak Edipresse Polska (jako dyrektor promocji dwutygodnika Viva!, magazynów Viva!Moda i Dom&Wnętrze), G+J Polska (jako dyrektor wydawniczy tygodnika Gala i miesięcznika Glamour) oraz Zwierciadło (dyrektor wydawniczy magazynów Zwierciadło i Sens). Odpowiadała za przygotowanie i realizację strategii marketingowych dla tytułów, zarządzanie budżetem marketingowym oraz wszelkie działania promocyjne i komunikacyjne zwiększające świadomość marki oraz sprzedaż egzemplarzową podległych magazynów.
Z Art of Manners związana od 2014 roku. Odpowiada za sprzedaż i organizację szkoleń.

Kontakt
agnieszka.kozak@artofmanners.pl
+48 692 444 287

pawel

Paweł Modrzyński

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (doktor nauk ekonomicznych) oraz Dominican University w Chicago (MBA). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami (kilka tysięcy pracowników), prowadzeniem dużych i złożonych inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych i dotacyjnych. Członek wielu rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Autor publikacji z zakresu ekonomii.

marcin

Marcin Słomianowski

Opisssss