historia

Bez względu na wykonywany zawód, zajmowaną pozycję, płeć czy wiek każdy człowiek powinien posiadać i ciągle doskonalić umiejętności przydatne zarówno w życiu codziennym, jak też w nadzwyczajnych okolicznościach.

o_nas_historia

Do umiejętności tych z całą pewnością można zaliczyć dobre maniery i znajomość etykiety.
W dzisiejszym świecie, który coraz szybciej staje się globalną wioską, swobodna znajomość zasad savoir-vivre’u czy różnic międzykulturowych – bądź też jej brak – często jest czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu bądź też porażki. Nieskrępowane zachowanie podczas powitania, przedstawiania się, rozmowy i zachowania przy stole, znajomość dress code’u czy odmienności kulturowych stanowi przepustkę do lepszego postrzegania danej osoby przez otoczenie i czyni z niej pożądanego uczestnika każdego spotkania biznesowego czy towarzyskiego. Dawniej zasady savoir-vivre’u miały zastosowanie tylko podczas spotkań wyższych sfer oraz towarzyszyły pracy dyplomatów.
Obecnie wiele osób odczuwa potrzebę głębszego zapoznania się z zasadami etykiety i protokołu dyplomatycznego aby czuć się bardziej komfortowo zarówno w sytuacjach codziennych, jak też od święta. Coraz częściej zauważalna staje się też powracająca moda na dobre maniery. Ponownie, podobnie jak kilka czy kilkanaście dziesięcioleci temu, w dobrym

tonie jest bez problemu odszyfrować dopiski pojawiające się na zaproszeniu, rozsadzić gości przy stole zgodnie z zasadą precedencji czy nie mieć problemu z wyborem sztućców i odpowiednim posługiwaniu się nimi.
Założycielką i głównym trenerem szkoły Art of Manners jest Joanna Modrzyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, od lat specjalizująca się w tematyce związanej z protokołem dyplomatycznym oraz organizacją i funkcjonowaniem polskiej i zagranicznej służby dyplomatycznej. Wartością dodaną do doświadczenia akademickiego jest praktyka zdobyta podczas licznych szkoleń i spotkań seminaryjnych w International School of Protocol and Diplomacy w Brukseli, Minding Manners School w Londynie czy Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. Joanna Modrzyńska jest również autorką książki Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u wydanej przed Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2014 roku.

Historia Art of Manners to historia ludzi tworzących naszą firmę. Nasze zainteresowania i pasje stopniowo stały się naszym wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem. Firma Art of Manners działa na rynku od kilku lat, natomiast doświadczenie zawodowe osób ją tworzących sięga już blisko dwóch dekad, w czasie których zdobyliśmy odpowiednie kwalifikację, wykształcenie, wiedzę oraz przede wszystkim doświadczenie zawodowe. W 2015 roku firma Art of Manners rozszerzyła zakres swojej oferty, tworząc Art of Manners Szkołę Dobrych Manier oraz Art of Manners Consulting. Połączyła nas wspólna pasja, w której wspólnie realizujemy się zawodowo.

więcej