o nas

logo-opaque5a

Kilka słów o szkole

Firma Art of Manners oferuje wykłady i warsztaty przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Zaliczyć do nich można urzędników administracji państwowej, managerów, osoby publiczne oraz osoby często wyjeżdżające za granicę czy utrzymujące relacje z przedstawicielami dyplomatycznymi, członków obsługi restauracyjnej i hotelowej, jak również dzieci i młodzież. Z jednej strony – na doskonalenie znajomości savoir-vivre’u i etykiety oraz bieżące śledzenie zmieniających się trendów nigdy nie jest za późno, z drugiej – ambicją każdego właściciela i managera restauracji czy hotelu jest obsługa, która stanowi o sukcesie i jest nieodłącznym elementem przyciągającym powracających klientów. Nie można również zapominać o najmłodszych – dumą każdego rodzica są przecież dzieci, które nie sprawiają problemów w miejscach publicznych i potrafią z gracją zachować się przy stole i na przedstawieniu w teatrze.
Szkoła Art of Manners specjalizuje się w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach związanych z dobrymi manierami, etykietą, savoir-vivre’m i protokołem dyplomatycznym. Mogą one być skierowane zarówno do grup, jak też mogą być przygotowane dla osób indywidualnych. Mogą one obejmować zarówno pojedyncze moduły niezbędne w konkretnych sytuacjach, jak też stanowić kompleksowe przygotowanie uwzględniające zróżnicowane okoliczności. W zależności od potrzeb oferta szkoleniowa może być każdorazowo dostosowana do specyficznych warunków i wymagań.
Założycielką i głównym trenerem szkoły Art of Manners jest Joanna Modrzyńska, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, od lat specjalizująca się w tematyce związanej z protokołem dyplomatycznym oraz organizacją i funkcjonowaniem polskiej i zagranicznej służby dyplomatycznej. Wartością dodaną do doświadczenia akademickiego jest praktyka zdobyta podczas licznych szkoleń i spotkań seminaryjnych w International School of Protocol and Diplomacy w Brukseli, Minding Manners School w Londynie czy Akademii Dyplomatycznej w Warszawie.
Joanna Modrzyńska jest również autorką książki Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u wydanej przed Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2014 r.

więcej